Proiect de buget local al Municipiului Brașov 2022

Venituri: la bugetul local, de la instituțiile din subordine și fonduri nerambursabile


Buget total cheltuieli: 1.210.432,58 (mii lei)

Servicii de calitate pentru brașoveni

Cheltuieli de funcționare


Cheltuieli de gospodărire

171+ mil. lei


Bugetul instituțiilor subordonate


Investim în viitorul Brașovului

Evoluție atragere fonduri pentru proiecte cu finanțare U.E.

30 de proiecte cu finanțare nerambursabilă în derulare

Valoare totală: 700+ mil. lei, aferent 2022: 160+ mil. lei

Achiziție a 32 de autobuze electrice și 20 autobuze articulate electric hibrid

147.094,97 mii lei

Achiziție troleibuze 18 m

92.933,05 mii lei

Achiziție mijloace de transport public moderne

91.271,19 mii lei

Infrastructura de garaj pentru transportul public

76.440,26 mii lei

Construire Park&Ride - Bartolomeu

54.667,43 mii lei

Achiziție autobuze electrice 18 m

47.058,55 mii lei

Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului

32.159,15 mii lei

Achiziție autobuze electrice 12 m

26.846,41 mii lei

Amenajare benzi dedicate transportului public și trotuare

16.635,94 mii lei

Sistem de management informatizat al sistemului de transport public

16.066,63 mii lei

Terminal transport urban Gară Brașov

14.345,21 mii lei

Reabilitare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu

14.325,26 mii lei

Renovarea clădirilor municipale și a școlilor

12.178,39 mii lei

Eficientizare energetică - Colegiul Tehnic Transilvania

11.031,72 mii lei

Construire creșă în Brașov str. Apollo

10.213,69 mii lei

Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport

8.864,33 mii lei

Infrastructură integrată trafic pietonal și ciclism-traseul 1

8.137,25 mii lei

Construire grădinițe în zona Tractorul Coresi

7.888,35 mii lei

Stații de încărcare pentru mașini electrice

3.980,00 mii lei

Infrastructură integrată trafic pietonal și ciclism -traseu 2

3.828,8 mii lei

Social: ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor vulnerabili

3.015,36 mii lei

eFuncționar- Servicii electronice și simplificare administrativă

2.837,13 mii lei

Pompe de circulație cu convertizor

1.303,4 mii lei

Eficientizare energetică sistem de iluminat stradal cartier Stupini

1.043,27 mii lei

TOOLBOOX-C.N A. Bârseanu

418,65 mii lei

Măsuri pentru creșterea transparenței, eticii, integrității la Primăria Municipiului Brașov

401,6 mii lei

COSME -TourINN: susținerea microîntrepinderilor din HORECA

236,86 mii lei

PRoTECT

213,16 mii lei

Sinergie proactivă a tehnologiilor integrate eficiente privind anveloparea clădirilor

122,74 mii lei

Fabrica de proiecte 2022-2026

100+ proiecte în lucru pentru accesare fonduri din PNRR, POCA, POR și alte surse de finanțare externe și naționale

Brașovul dezvoltat armoniosURBANISM și PATRIMONIU

AMENAJARE SPAȚII PUBLICE

26,4
mil.

Ansambluri locuri de joacă, parcuri sportive, elemente urbanistice
Garduri metalice și suprafețe sintetice terenuri de sport
Viabilizare teren zona Triaj
Amenajare spațiu public zona Modarm - Star
Modernizare Piața Sfatului
Reabilitare Curte Johannes Honterus
Sistem de supraveghere video al domeniului public
Extindere iluminat public
Eficientizare energetică sistem de iluminat stradal
Iluminat arhitectural zona istorica - doc. tehnice

AMENAJARE CLĂDIRI

25,76
mil.

Reabilitare și refuncționalizare imobil str.Michael Weiss nr.22
Consolidare zid din ansamblul fortificațiilor - zona După Ziduri
Reabilitare imobil str. Mureșenilor nr. 7 (Cinematograf Popular)
Reabilitare Zid Castelului nr. 120
Reabilitare troițe din Municipiul Brasov
Schimbare destinatie centrale termice: centre socio-culturale de cartier
Regenerare clădiri publice - mai multe imobile din municipiu
Finalizare 17 apartamente str Molidului
Reparații curente monumente istorice
Analiză de risc seismic clădiri istorice și intervenții
Modernizare Piața Astra
Modernizare Piața STAR

ACHIZIȚII / EXPROPRIERI

37,6
mil.

Achiziție terenuri în scopul amenajării unor zone industriale: CET Brașov
Expropieri
Achiziție imobile

STATUI și MONUMENTE

2,17
mil.

Monumentul Eroilor Brașoveni 1989
Monumentul L.C.Babeş
Monumentul Eroilor Brașoveni 1987
Cimitirul Șprenghi - reparații
Consolidare zid Cimitirul Eroilor

STRATEGII ȘI STUDII

8,15 mil.

Actualizare Plan Urbanistic General Braşov
Inventarul clădirilor cu risc seismic
Standarde de mobilier și estetică urbană
Strategia de valorificare a patrimoniului public si privat
Inventar al clădirilor cu valoare arhitecturală (neclasate)
Ghid pentru renovarea clădirilor din Centrul Istoric
Proiecte PUZ: zona istorică, Rulmentul, platforma Roman, Stupini

FORTIFICAȚII

4,55 mil.

Documentații tehnice ziduri, turnuri, bastioane și alte monumente:
Casa Sfatului
Casa Tartler - Poarta Schei 14
Turn Mureșenilor 1
Turn Mureșenilor 9
Zidul Cetății și turnuri - Aleea Tiberiu Brediceanu
Turnul Alb
Bastionul Postăvarilor - Aleea Tiberiu Brediceanu
Turnul Vânătorilor - Aleea Tiberiu Brediceanu
Poarta Ecaterinei
Poarta Schei
Cetățuia Brașov (lămurire situație juridică, lucrări de punere în siguranță)

REABILITĂRI FAȚADE

4 mil.

Documentații reabilitare fațade și eficientizare energetică - 20 de imobile noi
Fundația Monumentelor - Protecție Centrul Istoric (reabilitare & consolidare clădiri istorice)

Brașovul pietonilor, bicicliștilor și al traficului relaxatMOBILITATE

TRANSPORT PUBLIC EFICIENT

94,76
mil.

Achiziție autobuze și troleibuze electrice și hibrid.
Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice
Modernizare/Extindere rețele de contact troleibuze
Reabilitare zonă platformă parcare autobuze str. 13 Decembrie nr.100
Calea verde - Conectarea ariilor majore de teren prin soluții de transport ecologic
Dispozitive mobile/fixe de supraveghere a traficului rutier
Sisteme de panouri electronice cu informare în timp real privind gradul de încărcare trafic în zone țintă (Poiana Brașov, Centrul Istoric)
Sistematizare capăt de linie Livada Poștei
Abonamente RATBV elevi (gratuite), studenți (50%), pensionari (2 tipuri)
Subvenție RATBV

PARCĂRI

12,83
mil.

Amenajare parcare Iepure (Valea Cetății)
Gara Brașov- parcare subterană și pasaj pietonal - doc. tehnice
Construire parcaj subteran Centrul Civic Brasov - SF / PT
Construire parcare supraterană în zona Spitalul Județean - doc. tehnice
Parcări supraetajate automatizate în cartiere - doc. tehnice
Construire Park&Ride Bartolomeu
Parcare publică zona Noua - doc. tehnice
Park&Ride - zona Triaj - doc. tehnice
Park&Ride - zona Calea Feldioarei - doc.tehnice

PIETONI ȘI BICICLIȘTI

4,56
mil.

Infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism - Traseele 1 și 2
Traseele de ciclism: Cinci noi trasee de ciclism rezultate din Masterplanul Velo - doc. tehnice
Reabilitare pietonal Valea Cetații
Modernizare și accesibilizare pasaj pietonal Triaj - doc. tehnice
Construire parcări de biciclete

TRANSPORT ALTERNATIV

4,86
mil.

Stații de încărcare autoturisme electrice - doc. tehnice
Stații de încărcare vehicule electrice cu putere de 22 KW în parcările publice din cartiere
Branșamente stații de încărcare mașini electrice

STRĂZI MODERNE

19,72 mil.

Extindere, modernizări, reabilitări străzi: Făgetului, Aurel Marin, Augustin Bunea, Dr. Liviu Câmpeanu, Cascadei, Mălinului, Dihamului, Parcul Verde, Pomiculturii, Popasului, Tismana
Reabilitări poduri peste Ghimbășel: str. Institutului, str. Plugarilor, str. Fântânii, reparații capitale pod rutier DN1-peste Timișul Sec
Consolidare drum Poiana Brașov - Râșnov
Reconfigurare girații și strada de legătura terminal RAT Bartolomeu - SF, PT
Asfaltări străzi din cartiere noi
Lucrări de infrastructură mare: str. Narciselor, str. Cucului, str. Institutului, Construire pasaj rutier cartier Tractorul-B-dul Griviței și legături către str. I.C.Brătianu și b-dul Griviței - doc. tehnice

STRATEGII și STUDII

0,65 mil.

Studiu de optimizare a mobilității în Poiana Brașov
Expertiză pentru determinarea stării tehnice a rețelei de străzi din mun. Brașov

Brașovul verde și curatMEDIU

PARCURI

1,63
mil.

Amenajare parcuri, zone verzi și spații de agrement - doc. tehnice
Parcuri noi în zonele Centrul Nou/Astra, Bartolomeu, Tractorul - doc. tehnice
Studiu de fundamentare Parc Natural Brassovia
Reconversia funcțională și reutilizarea suprafețelor abandonate din Răcădău-Dealul Melcilor

DEȘEURI, RECICLARE, CURĂȚENIE

61,26
mil.

Închidere definitivă a depozitului de deșeuri nepericuloase Timiș Triaj
Platformă supraterană de colectare selectivă a deșeurilor
Ecoinsule în cartiere
Platforme îngropate
Deszăpezire
Salubrizare

CARTIERE VERZI și CURATE

2,64
mil.

Documentatii tehnice Montare de panouri fonoabsorbante
Documentații tehnice construire adăpost pentru câini
Dotare canisite, garduri metalice și elemente de interior
Dispensere pungi căței
Toalete automatizate

CALITATEA AERULUI, APE CURATE, BIODIVERSITATE

0,65
mil.

HUB testare tehnologii inovative (laborator urban) - senzori mediu, stații meteo
Panouri pentru purificarea aerului
Achiziţie pompe aeratoare ptr. Lacul Noua
Servicii intreținere lac Noua
Managementul speciei urs - cuști, colare, strategie

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

1,77 mil.

Eficientizare energetică Primăria Municipiului Brașov-studiu istoric
Eficientizare energetică sediu SC RAT SA Brasov
Eficientizare energetică clădire Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Ţara Bârsei"
Eficientizare energetică Constructie PT8 Tractorul
PROGETONE – Sinergie proactivă a tehnologiilor eficiente integrate privind anveloparea clădirilor
Pompe de circulație cu convertizor rețea de transport Nord

SCHIMBĂRI CLIMATICE

3,32 mil.

Organizare eveniment de conștientizare Forumul Orașelor Verzi - ediția 2
Finanțarea proiectelor de mediu derulate de ONG-uri
Monitorizarea și prevenția riscului la inundații
Achiziția de sirene electronice
Branșamente și sistem de ventilație - climatizare pentru Punctul de Comandă SVSU
Cheltuieli funcționare Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Lucrări necesare sistemului de alarmare a populației

STRATEGII ȘI STUDII

0,51 mil.

Elaborare Strategia Verde a Municipiului Brașov
Actualizare Plan Calitatea Aerului
Studiu torenți zona Schei
Registrul Spațiilor Verzi

Investim în educația copiilor noștriBRAȘOVUL EDUCAT

CREȘE

10,5
mil.

Construire Creșă în Tractoru - zona Socec (demolare și doc. tehnice proiect nou)
Construire creșă zona Tractorul - Coresi (str. Turnului)
Deschidere creșă zona Astra, str. Apollo
Reabilitare /renovare / extindere / conformare ISU la creșele nr.: 1, 4, 5, 6, 7

GRĂDINIȚE

1,58
mil.

Construire grădiniță cartier Tractorul Coresi II - INSIGRA - doc. tehnice
Construire grădiniţă in zona Tractorul Coresi - IOAN POPASU
Construire grădiniță cartier NOUA - doc. tehnice
Construire grădiniță cartier Bartolomeu -Avangarden: doc. tehnice
Construire grădiniță cartier Stupini: doc. tehnice
Reabilitare /renovare / extindere / conformare ISU la grădinițele nr.: 2, 5, 10, 17, 26, 34

ȘCOLI

11,31
mil.

Construire campus educational str. Școlii, nr.11 - doc. tehnice
Eficientizare energetica si extindere Scoala Gimnaziala nr.3 - doc. tehnice
Reabilitare Școala Gimnazială nr.5 corp B, C și anexa corp B - DALI
Mansardare Școala Gimnazială nr.9, corp B - PT
Extindere și mansardare Scoala Gimnazială nr.12, Corp B - PT
Extindere Școala Gimnazială nr.14, Corp A - PT
Construire corp Școala Gimnazială nr.27 (Extindere)
RK Școala Gimnazială nr.11, corp B
Asigurare protecţie perimetrală Școala Gimnazială nr.11
Asigurare protecţie perimetrală Școala Gimnazială nr.13
Extindere Scoala Gimnaziala nr.30 - PT
Reabilitare invelitoare Scoala Gimnaziala nr.15, corp A
Asigurare protectie perimetrala Scoala Gimnaziala nr.8

LICEE și COLEGII

32,17
mil.

Construire cămin cazare elevi Școala Profesională Germană Kronstadt
Reamenajare ateliere Școala Profesională Germană Kronstadt
Reabilitare Colegiul Național J. Honterus, corp B, C, D
Extindere corp C prin dezafectare (ateliere) - Colegiul Nicolae Titulescu
Finalizare reparații capitale C.N. Unirea - corp A
Amenajări în vederea autorizării ISU - C.N. Economic Andrei Bârseanu
Extindere Liceul de Arte plastice H. M. Teutsch
Expertiză tehnică și biologică C.N. Aprily Lajos, corp B
Asigurare protecție perimetrală Colegiul de Știinte Grigore Antipa
Containere modulare Colegiul Racoviță
Reconfigurare și eficientizare energetică instalații Colegiul Tehnic Remus Răduleț
Eficientizare energetică C.N. Andrei Șaguna corp A, B

STUDII, STRATEGII, PARTENERIATE

9,44 mil.

Renovarea clădirilor municipale și a școlilor, utilizând tehnologii de construcții inteligente
HUB de Tehnologie - Weiss 31 - doc. tehnice
Autorizații PSI unități de învățământ
Contractare servicii de pază
Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoane cu dizabilități în unități de învățământ

Brașovul sănătos și cu grijă pentru toțiSĂNĂTATE ȘI SOCIAL

SPITALE și CLINICI MODERNE

1,26
mil.

Construire Spitalul Clinic Regional de Urgență Brașov - doc. tehnice
Construire Spital Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase - doc. tehnice
Centru pilot de asistență medicală comunitară
Cabinet stomatologic la C.N. Unirea
Expertiză tehnică și audit energetic Spitalul Staționar Astra
Expertiză tehnică și audit energetic Spital Tractorul
Reparații curente cabinete medicale proprietatea Mun. BV

CĂMINE, CANTINE și LOCUINȚE SOCIALE

15,39
mil.

Construire Cămin Persoane fără adăpost str. Panselelor nr.23
Actualizare DALI bloc de locuințe sociale str. Zizinului nr. 127C
Reabilitare module locuințe str. Carierei
Reabilitare, modernizare și dotare Cantina socială str.Panselelor nr.23
Construire cantină cimitirul municipal - actualizare doc. tehnice
Împrejmuire și amenajare teren extindere Cimitir Municipal

SERVICII SOCIALE

7,07
mil.

Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice
Centru de asistență comunitară str. Dobrogea
Centru de asistență comunitară Răcădău - punct termic - doc. tehnice
Primul ghiozdan
Alte ajutoare - creșe și bunici
Tichete pentru vârstnici (100 lei)
Trusou nou născuți

STUDII, STRATEGII, PARTENERIATE

3,23
mil.

Proiect UNICEF - Orașe Prietenoase cu Copiii
Studiu privind așezările informale și calitatea locuirii
Studiu privind dezvoltarea serviciilor sociale în funcție de nevoile comunității locale
Studiu privind nevoile educaționale și consiliere vocațională la nivel comunitar
Strategia privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Brasov
Finanțarea proiectelor sociale derulate de ONG-uri

Brașovul Administrat CorectDIGITALIZARE și TRANSPARENȚĂ

1,57
mil.

Upgrade GIS - platforma și tematici interne urbanism
Licențe software
Echipamente IT
Extindere Sistem integrat de dispecerizare , interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție
Soluții de comunicații metropolitane
Upgrade Sistem video-foto existent - echipamente pt Comunicare
Sistem integrat call-center
Upgrade sistem rețea PMBV
Ortofotoplan
Instalare și configurare sistem comunicații date competiții sportive pentru domeniul schiabil
Măsuri pentru creșterea transparenței, eticii, intregrității la Primăria BV (POCA)

TRAININGURI și CONSULTANȚĂ

0,83
mil.

Traininguri în domeniile prioritare: investiții, achiziții, urbanism, gestiune proiecte cu finanțare nerambursabilă, manangement, cultură organizațională și dezvoltarea competențelor digitale
Servicii de consultanță achiziții publice
Servicii de consultanță în management de proiect
Consultanță pentru elaborarea de note conceptuale - teme de proiectare aferente proiectelor de investiții

SERVICII și ECHIPAMENTE DIGITALIZARE

5,42 mil.

Mentenanță proiect Dispecerat Tehnic integrat - servicii geospațiale
Mentenanță sistem software integrat
Servicii certificat digital calificat și servicii conexe
Servicii implementare Regulament European GDPR
Servicii de întreținere, sistem de alarmare la efracție, incendiu, TVCI, generator electric și sistem climatizare HVAC
Mentenanță software sistem financiar contabil unități de învățământ
Servicii platforma online de management școlar
Mentenanță butoane panică și camere de supraveghere Mun. Brașov
Proiect GIS dezvoltare asistență tehnică / mentenanță
Aplicație software mobilă dedicată domeniului schiabil
Echipamente IT

Brașovul prosperTURISM și BUSINESS

INFRASTRUCTURĂ PENTRU TURISM ȘI RECREERE

14,44
mil.

Sania de vară în Poiana Brașov
Iluminat Pârtia Lupului și Drumul Albastru
Modernizare domeniul schiabil - doc. tehnice
Achiziționare tunuri de zăpadă (10 buc)
Traseu mountain bike Poiana Brașov
Întreținere lac Poiana Brașov
Întreținere domeniul schiabil
Sistem fiscal pentru încasări în Poiana Brașov

CERCETARE, STRATEGII, PARTENERIATE

1,1
mil.

SF Realizare Centru de specializare inteligenta transectoriala
Strategia turistică a Brașovului
Organizație de Management al Destinației (OMD)
HIT Brașov (Hub de Inovare în Turism)
TourINN (parteneriat pentru IMM-uri din Turism)

CENTRUL DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI (C.A.T.T.I.A.)

3,1 mil.

Amenajări în vederea autorizării ISU
Servicii de administrare incubator afaceri
Dotare Sala Amfiteatru + Biblioteca Audio
Branșamente utilități dezvoltare zona economică Braşov Nord

Brașovul culturalINFRASTRUCTURĂ CULTURALĂ

1,14
mil.

Operaționalizare cinematografe Astra, Popular, Modern
Finalizare și operaționalizare - Imobil Michael Weiss 22
Modernizare și eficientizare energetică Teatrul Sică Alexandrescu - doc. tehnice
Studiu istoric Sinagoga Ortodoxă
Sistem de afişaj în spaţii urbane, evenimente culturale din Municipiul Braşov
Panouri de informare și promovare

INSTITUȚIILE DE CULTURĂ - funcționare

53,3
mil.

Teatrul Sică Alexandrescu
Opera
Filarmonica
Teatrul de păpuși "Arlechino"

STRATEGII și EVENIMENTE

4 mil.

Strategia culturală a Municipiului Brașov
Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale
Finanțarea evenimentelor: Junii Brașovului, Crossul 15 noiembrie1987, Vara culturală, Brașov - oraș din poveste

Brașovul sportivINFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ

17,72
mil.

Complex multifuncțional - Sală Polivalentă Brașov
Construire sală de sport - Școala gimnazială nr. 4
Construire sală de sport - Scoala gimnazială nr. 2
Demolare și reconstruire sală sport - Colegiul Tehnic Transilvania - str. Panselelor
Reabilitare sală sport - C.N. Economic Andrei Bârseanu
Sală sport - Colegiul Tehnic de Transporturi
Construire sală sport - Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu
Reconstruire sală sport - Colegiul Tehnic Mircea Cristea
Construire minicomplex - Sportiv Brașov - parcul Tractorul - actualizare doc. tehnice

STADIOANE și BAZE SPORTIVE

25,06
mil.

Construcție Stadion Municipal: SPF, SF
Modernizare Stadionul Tineretului
Construire vestiare bază sportivă Metrom
Amenajare skateboard, bmx, roller skate park - zona pod Fartec
Modernizare complex sportiv Stadionul Carpați

DIRECȚIA ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ

2,78 mil.

Mașină de spălat pardoseala (Sală Sporturilor)
Robot piscină (Bazin Olimpic)
Pompă de vopsit (Patinoar Olimpic)
Compresor aer cu piston (Patinoar Olimpic)
Aparat de sudură (Patinoar Olimpic)
Chiller gheață (Patinoar Olimpic)
Documentații tehnice pentru autorizație ISU Bazinul Olimpic, Sala Sporturilor, Bazinul Olimpic

STUDII, PROIECTE, EVENIMENTE

11,1 mil.

Depunere aplicație găzduire Jocurile Olimpice de Tineret la final 2028
Brassoviada
Dotarea sălilor de sport din școli cu echipament sportiv
Finanțarea proiectelor cluburilor sportive de performanță și a evenimentelor care promovează sportul pentru toți

Descarcă bugetul detaliat

Lasă-ne opinia ta
despre bugetul municipiului pe 2022

Trimite un e-mail cu sugestiile tale la infopublice@brasovcity.ro
până în data de 04.02.2022